Kgl.Upplands Infanteriregemente I 8
åren 1948 - 1949

En ovanlig sammankomst i Uppsala och Enköping efter 49-50 år
> Orientering samt > Redogörelse med bilder 1998 och 1948-49
.

LÄNKAR på Internet att vandra vidare i :
ITC (fd MIC) - presentation
Ångströmslaboratoriet på Södra fältet
Försvarsmakten
Riksarkivet - Krigsarkivet - Landsarkivet i Uppsala

Under restaurering efter att TELIA stängt alla hemsidor efter december 2009 ! / CERN i juli 2010

 i8

Utdrag ur en KOMPANIORDER 21/3 1998 : ORIENTERING , INKALLELSE
För 50 år sedan, i början av juni 1948, ryckte de flesta av oss in på I 8. Då förändrades mycket i livet för var och en av oss.
För några var det en hård, prövningens tid, för andra blev den ett lyft i utvecklingen mot vuxenlivet.
- - -
Från minnet, gamla fotografier och en enda, i Krigsarkivet bevarad, Rego och dessutom endast med våra inskrivningsnummer och efternamn samt sökning i folkbokföringen mm gjordes en ny, aktuell rulla för utsändning av Kompaniorder till samling på Polacksbacken i juni 1998.
även befäl fick denna kallelse och de enrollerades vid jubileet som rekrytkamrater.

Utdrag ur en KOMPANIORDER 17/11 1998 : REDOGöRELSE för MöTE 1998
Den 2 juni 1998 kl 9.00 - kommer 31 mannar jämte fem av våra dåtida befäl till restaurang Rullan (I 8:s tidigare matsal) på Polacksbacken i Uppsala.
Efter vederbörlig inskrivning hälsas alla Välkommen ! Sedan följer korta berättelser om :
1 ) Flytten/sammanläggningen av infanteriregementet till I 10 i Strängnäs, inrättandet av signalregementet S1 och dess senare flytt 1982 till Enköping .
2 ) Om Polacksbackens förvandling till del av Uppsala universitets Campus med MIC (Matematiskt- Informationsteknologiskt Centrum) jämte ångströmslaboratoriet . Tidigare AUS-området inrymmer ett Uppsala Science Park "Glunten".
Efter intagande av landgång med varm dryck går vi under paraplyer ut på kaserngården till 3:e bataljonen , där vi hade våra logement stor del av tiden 1948-49.
Endast trappans slitna granitsteg och räcket minner om miljön för femtio år sedan . Korridorer och logement är nu fyllda av datorer och kablar åt alla håll. Ett från UU avknoppat företag UDAC (Uppsala Data Central) finns här .

Det första av alla sommarens 1998 regn faller över oss . Vi besiktigar därför från bilarna en mindre del av terrängen : Platsen med restaurerade Brunnshuset och Brunnspaviljongen (där vi en gång lyssnade på föredrag om världsläget mm och såg filmer) , Geijersdalen , Eklundshof och Markan (nu tillsammans använda i ett värdshus) samt soldattorpet .
Kl 11.30 färdas vi förbi Grindstugan , Rosendal (plats för en planerad andra science park) , Malma backe, utmed södra delen av Hågadalen , över Lurbo bro till Skärfälten, där vi tar väg 55 mot Enköpings Garnison - Upplands Regemente S1/Fo 47 .

Tisdag - men vi får ärtsoppa och pannkaka , tack vare vår intendents förhandling med husmor !
Garnisonschefen hälsar alla knektar Välkommen! Han berättar medryckande och visionärt om verksamheterna vid Signalregementet, Arméns Tekniska Centrum och Stabs- och Sambandsskolan.

Vi bussas runt inom regementet på båda sidor om väg E 18.
Vi besöker I 8 -museet , som ger oss många påminnelser om vår tid på backen och ute i landskapet . Vidare till soldattorpet, som är en replik av soldattorpet på Polacksbacken ( nr 34 från Rasbo kompani - ett av de två soldattorpen vid Vittulsbergs gård) .

KL 15 samlas vi i officersmässen för samvaro och avslutning . Många minnen kommer fram .
Vår siste KompCh ger oss ett ord på våra fortsatta vägar i livet . Vi möts igen !
Den interna Rullan håller oss samman och är till hjälp om några vill och kan träffas förr eller senare.

Mötets överskott överlämnas , enligt mötets beslut , som minnesgåva till Upplands Regementes Kamratförening
- grundad vid I 8 år 1936 och öppen för alla .


Bilder från 1998 nedan . Klicka på BILDTEXT för att hämta större bild ! | | | Bilder från 1948 - 1949 - Klicka

 
Välkommen till
Rullan 1998 / n2
 
Rullan / n3
 
Rullan / n4
 
Rullan / ba3
 
Rullan / bh2

Rullan / bh3

Rullan / bh5

Rullan / bh7

Regnet kom lagom
till övningen i det fria / ba1

S1 . Information efter
ärtsoppa och pannkaka

S1 . Lyssnare
i Mässen /ba4

S1 .
Vid Soldattorpet

S1 . Vid
soldattorpet / ba5

S1 . Gråvita knektar
vid soldattorpet

S1 . Historia (-er)
vid soldattorpet /ba1

S1 . O 30 grader /ba3
 

Rev 2002-11-18 , 2005-02-13 , 2006-03-02 , 2010-07-16 / cern