Uppsala Riddarpojkar 1910-1974  historik, forskning - upprop
Riddarpojkarnas Motto är   Semper Ardens - Alltid Brinnande

I april år 2010 firas grundandet av scoutkåren
Uppsala Riddarpojkar 100 år

URP fana


KFUM-KFUK
scoutmärket
   VAR REDO !

Några nedslag i tiden.   Klicka  på  understruket  datum     för att se mera text och  bilder.
1910                KFUM Uppsala Riddarpojkar grundas den 3 april i ett rum i Värmlands studentnations hus, tidigare Nosocomium (akademiska sjukhuset) vid Riddartorget . Robert Littmarck samlar 12 pojkar inom Uppsala KFUM. Gruppen sätter genast igång med inövning av scoutkunskaper och utgör snart de första patrulledarna för många tillströmmande pojkar.
1911 - Den första basaren hålls för att anskaffa rörelsekapital. Sommarläger vid Flottsund.
Den 1 oktober invigs det nya huset för Kristliga Föreningen av Unge Män, uppfört vid Västra Strandgatan - ritat av arkitekt Axel Lindegren. Scoutavdelningar bildas -  musikpatrullen  , scoutledare samlade
1914 Baltiska scoutlägret i Malmö med 14 URP deltagare. Första Världskriget bryter ut.
Julgrisen utkommer med sitt första nummer.
1915 Nationalläger vid Furen och Flåren i Småland.
1916 - Pingstläger vid Steninge slott, tillsammans med KFUM:scouter från Stockholm.
1920
Uppsala Riddarpojkar 10 år
1920 KFUM scoutförbunds läger vid Löfstad i Östergötland.
1922 KFUM scoutförbunds läger vid Talavid nära Jönköping.
1925 Sankt Georgsdagen firas för första gången i Uppsala, tillsammans med KFUK- scouterna.
1926 KFUM scoutförbunds läger vid Siljan i Dalarna.
1929 Sommarläger vid Öregrund i Roslagen.
1930 KFUM scoutförbunds läger vid Ältasjön S Stockholm. Färd sjövägen från Alnäs.
1931 Sommarläger vid Skokloster.
1932 Finlands scoutförbunds läger vid Nyslott i sjön Saimen.URP deltar.
Lurbostugan byggs på berget ovanför Hågaåns mynning. Scoutstugan invigs den 29 oktober1933
1934 KFUM scoutförbunds läger i Värmland vid Sunne 24 juli- 1 augusti.
1935 Vinterläger i Rättvik  tillsammans med Falu KFUM-scouter.  URP frirar 25 år.
1936 Patrullsystemet genomförs på allvar. En scoutgrupp bildas i Funbo.
1937 Blockhuset i Riddarborgen iordningställs.
Sommarläger på Gräsö utanför Öregrund  med patrullvis förläggning och matlagning.
1938 Erik Thorell URP kårchef URP kårledare 1910-1964-.
KFUM scoutförbundsmöte i Uppsala.
Sveriges scoutunions läger vid Tullgarn i Södermanland  med  många deltagare från URP.
1939 Patrullerna går mer och mer över till svenska djurnamn.
KFUM distriksläger på Lexnäbben i Söderbärke i södra Dalarna.
Andra Världskriget bryter ut.
1940 Vargungearbetet startar. Scouterna deltar i luftskyddsövningar som ordonanser och sjukvårdare.
Sommarläger vid Brandholmsund, under Grönsöö, S Enköping.
Många ledare inkallas i beredskapstjänst. II avdelningens  ac Carl-Henning Carlsson(-Ryttarsson) mfl går ut som frivilliga i det första finsk-ryska vinterkriget.
1941 Världscoutchefen Lord Baden-Powell of Gilwell avlider. B-P Gone Home
KFUM scoutförbunds   jubileumsläger vid Olofsborg i Västergötland.
Nära 50 URP-scouter deltar och flera ledare tillhör staben.
1942 Torpet Welambsboda öster om Gamla Uppsala upplåtes till URP vandrarscouter.
23-30 juli* Kårläger på Byholma, Väddö - ett nyttoläger bla med bärgning av markägarens höskörd.
1943 Scoutavdelningarna får namn : I Spanarna, II Jägarna,  III Skogslöparna, IV Skogsfåglarna, V Vikingarna.
URP deltar i Första landsinsamlingen. Årets skrotinsamling inbringar 4 ton järnskrot och glas för 175 kronor.
12-23 juni URP kårläger på Grönsöö - ett nyttoläger, bla med arbete i slottsträdgården.
1944
11-23 juni* URP kårläger i Löten , Hargs bruk. Lägerhajk på Fagerön med bivack mot leden in mot Östhammar.
12 december* Julfest med sedvanlig gröt och Julgris - foto med 112 scouter närvarande
1945 I Alsike och Vänge startas URP scoutavdelningar och i Vaksalaskolan en flygscoutadelning.
En estnisk avdelning/kolonn, Narva, ansluts till kåren.
Patrullkampen omarbetas och genomförs nu på en dag mot tidigare vid fem tillfällen i olika tävlingsgrenar.
18-21 maj* Jägarna pingstläger i Jökdal, Rasbokil.
5 maj Kriget slut i Europa.
2 augusti* KFUM scouternas riksmästerskap i patrulltjänsttävling på Soliden Skansen i Stockholm. För URP deltar
patrull Mården och belägger 4:e plats. Spelar sketchen Hundkojan på Solidens stora scen.
7-17 augusti* URP kårläger på Grönsöö. Lägerhajk  på Arnö med Utö hus. Besök på Ubåten U9 Dykaren, som ankrar utanför lägret.
Atombomber fälls 6 augusti över Hiroshima och 8 augusti över Nagasaki i Japan.
1946 - URP terminsavslutning vid Sturemonumentet efter firandet av Svenska Flaggans dag.
8-12 juni* Jägarna har läger vid Bagarbo, NO Arnö huvud på Skolandet.
Livsfarlig läns i patrullekorna hem över Ekoln!
- - juli? Kårläger i Torsåker i Hälsingland.
-15-22- juli* Svenska Scoutförbundets läger på Gränsö utanför Västervik gästas av en URP-ledare.
1947 Svenska scoutrådets ordförande HKH prins Gustaf Adolf omkommer den 26 januari.
Scoutkårerna i Uppsala insamlar 47 ton papper. Avdelning Nybyggarna startar i Almtuna (?).
Scoutarbetet i Alsike och Vänge läggs ned pga att lokala ledare inte kan värvas.
5-6 maj* Jägarna Hajk i Harg, Odensala.
18-28 juli* KFUM scoutförbunds läger i  Ådalen, i byn Ön N Sollefteå. URP deltar med 101 scouter och ledare.
Några äldre URP-scouter gästar jamboreen vid Paris.
1948 Skogsfåglarna erövrar för alltid vandringspriset i bandy.
- - januari pl-läger i Lurbo, 23 deltagare.
7-10 januari Jägarnas Lejon läger i Asphagen, Vänge.12 deltagare.
21 januari* URP ledarträff, fotografering - kc Martin Uddströmer med flera scout - och vargungeledare.
28-29 febr* KFUM scoutförbund 37 konferens hålls i Uppsala
23 maj (30?) Patrullkamp med 100 deltagare.       
5-8 juni* Jägarna håller läger på ön Flässjan i Ekoln.
6 juni Svenska Flaggans dag. URP 150 deltagare. (Jägarna ror och cyklar in från Flässjan.
- - juli*
VargUngarna har sommarläger S Vik slott.
29 juni-9 juli* URP Kårläger vid Ihreviken på Gotland. 80 deltagare.
1949 URP novisarbete intensifieras med inriktning på kommande vinterläger.
-- januari ptrledare läger i Lurbo.17 deltagare.
- - mars URP första fjälläger i Storvallen,S Åre, för noviser och vandrarscouter.
3-6 juni* Jägarna läger på Vreta udde i Uppsala Näs.
- - ? URP skogsarbetarläger vid Frossarbo NV Björklinge
7-12 juli
Vargungeläger vid Wik slott.
16-26 juli* URP kårläger på  Malmen, Gräsö. 78 deltagare; 11 patruller : Järven, Vesslan,Orren, Ekorren,     Göken,  Höken, Illern, Falken, Tjädern, Ugglan och  Bougglan   från Bomhus i Gästrikland.
21-22 juli* Lägerhajk ut mot Lilla Risten.
1950 3-5 januari*  ptrledare läger i Lurbo.
- - ? juli Skogslöparna fjällvandrar i Kebenekajsemassivet.
14-24 juli URP kårläger vid Siljan.
15-22 juli
KFUM scoutförbunds Budkavlehajk genom hela Sverige.
URP-scouter går delsträckan Huddunge i Uppland över Dalälven till Öster Färnebo i Gästrikland
- juli* Sveriges Scoutförbunds läger Åvatyr på Tyresö - sju URP-ledare gästar lägret 29-30 juli.

1951 Vandrarscouterna ordnar mästerskapstävling i Jo-Jo.       
23-31mars* Vandrarscouterna har fjälläger i Bydalen i Jämtland .
9-23 juli*       Öresundslägret, KFUM:s förbundsläger i Barsebäck. "Fågel Grå" woodcraft-plats /1+1URP.
14 juli Gustaf VI Adolf besöker lägret.En dag besöker lägerdeltagare Köpenhamn.
1952 Vandrarscouterna byter namn till det engelsk-svenska namnet Roverscouterna. RS torpet Welambsboda rustas upp.
Vkrc bräcker flera revben i kårens Nattövning på hösten.
17-24  februari Fjälläger i Bydalen i Jämtland.
12 juli-1augusti
RS bussresa till Italien med 33 deltagare. Besök i Venedig, Florens,Rom, Neapel, Sorrento, Capri, Amalfi, Pompei - Rom, Livorno, Milano,.
15-25 juli
URPs andra kårläger vid Ihreviken på Gotland.
1953 I avd. Spanarna, II avd. Jägarna, III avd. Skogslöparna,  IV avd. Skogsfåglarna, V avd. Vikingarna och VI avd. Nybyggarna. URP påbörjar scoutverksamhet vid Danmark skola. 
25 juli-1 aug
URP sommarläger på Gräsö i Roslagen.
1954 Vid Lurbostugan borras i berg. > 25 meter (?) ner finns vattnet! Rör och handpump sätts i.
21-28 februari
Vinterläger i Sälenfjällen tillsammans med KFUK-scouter.
23 juli-1 aug
Sommarläger i Sparreviken i Bohuslän.
- - -juli
Vargungeläger vid Wik slott.
1955 31 augusti 1955 hade URP 307 medlemmar, varav vargungar 129, scouter 139, roverscouter 20, vu- och scoutledare 19.
KFUM:s Världsförbunds 100-årsjubileum firas i Stockholms stadshus.
Två URP-scouter deltar i den internationella jubileumskonferensen i Paris.
19-27 februari
Vinterläger i Storvallenstugan tillsammans med KFUK-scouter.
- - ? Sommarläger vid Ihrevik gemensamt med Härnösands och Ådalens scoutkårer.
1956
18-26 februari

Vinterläger i Nesbyen; Norge, tillsammans med KFUK-scouter.

KFUM scoutförbunds läger på Gålö i Södermanlands  skärgård.
En URP-scout deltar i resa till USA.
1957 Antalet medlemmar i URP minskar. Avdelning Spanarna, Jägarna och Danmarks avdelning lägs ned pga ledarbrist. Verksamheten i Eriksberg  vilar. Seniorscouting startas på försök.
Lurbostugan upprustas under åren 1957-58.
16-24 februari
Vinterläger i Sandvika; Norge, tillsammans med KFUK-scouter.
- - ? Jamboree i Sutton Park i England. 11 URP-scouter deltar.
1958 - - URP deltager i den riksomfattande aktionen för CP-barnen.
Utgivning av en kårtidning beslutas.
15-23 februari
Vinterläger i Anjan, Jämtland, tillsammans med KFUK-scouter.
5-15 augusti
URP sommarläger i Kolmården i Södermanland.
1959
Förbundsmöte i Stockholm. Beslut om prövotid ett år för hopslagning av KFUK´s och KFUM´s  Scoutförbund.
URP firar stora framgångar i förbundsmästerskap i orientering. Bla hemförs två guldmedaljer.
Lurbostugan återöppnas efter genomgripande restaureringsarbeten.
URP har nu 245 medlemmar fördelade på fem vu-flockar, fyra scoutavdelningar, en estnisk kolonn, seniorscouter, roverscouter och ledare.
15-18 februari
Vinterläger i Varpan vid Falun tillsammans med KFUK-scouter.
- - - ?
KFUM Scoutförbunds sommarläger på Amundö i Göteborgs skärgård för över 3.000 scouter.
1960 - 50 år sedan URP började firas med jubileumsfest i dagarna två.
I landets alla scoutförbund  går pojk- och flickscouter samman inom respektive gemensamma förbund.
URP verksamhet  bedrivs alltmera  i stadsdelarna och mindre i cetrum.
21-28 februari
Vinterläger i Lövåsen, Idre,  tillsammans med KFUK-scouter.
8-18 augusti
URP sommarläger på Fagerön i Harg tillsammans med Östhammars sjöscouter av Sveriges  Scoutförbund.
1961 - Avdelningarna Spanarna och Jägarna finns åter samt en sjöscoutavdelning.
18-26 februari
Vinterläger i Höglekardalen, Jämtland, tillsammans med KFUK-scouter.
9-16 augusti
Sommarläger på Vässarö tillsammans med scouter från Tolfta, Svenska Scoutförbundet.
1962
17-25 februari

Vinterläger i Jänsmässholmen, Jämtland,  tillsammans med KFUK-scouter.
1963
16-24 februari

Vinterläger i Höglekardalen, Jämtland, tillsammans med KFUK-scouter.
2-12 augusti
KFUM-KFUK scoutförbund har sommarläger för pojkarna vid sjön Skattungen i norra Dalarna.
1964
15-23 februari

Vinterläger i Sandvika; Norge, tillsammans med KFUK-scouter.
10-20 augusti
Sommarläger på en udde i sjön Mången i närheten av KFUM´s Bergslagsgård.
1965
20-28 februari

Vinterläger i Höglekardalen, Jämtland, tillsammans med KFUK-scouter.
1966
26 febr-6 mars

Vinterläger i Storulvåstugan, Jämtland, tillsammans med KFUK-scouter.
10-18 augusti
Sommarläger på Vässarö, Östhammar, för både scouter och vargungar.
1968 ~ KFUM borgen säljs .
9-18 augusti
KFUM-KFUK scoutförbund har första gemensamma sommarlägret i Hallmare vid kusten utanför Loftahammar.

 - - -
1974 - URP:s namn ändras till   Uppsala Riddarkår i KFUK-KFUM Scoutförbund.
- - ?
KFUK-KFUM scoutförbund har sommarläger vid Dusö udde, Säffle.


1994 - Vid M/S Estonias förlisning den 28 september omkommer Uppsala Riddarkårs ledare Folke Paulsson.
- - -
1998-       Uppsala RiddarKår´s verksamhet ökar igen . Scouterna håller nu för det mesta till på Friluftsgården Alnäs i Graneberg, där - liksom förr i tiden - läger hålls på sommaren. Även den forna pojkstugan i Lurbo nyttjas. Antal medlemmar år 2002 är  ~ 30 pojkar och  flickor.
Välkommen till Uppsala Riddarkår !

Arkiv och Källor :
Landsarkivet i Uppsala (LA) - pärm "Föreningar : Uppsala Riddarpojkar;" GA, YA, Vu- och Scoutgruppernas och kårledningens årsrapporter om medlemmar, läger mm samt den årliga "Julgrisen" 1914-1964.
Anteckningar och tryckta årsredogörelser samt skrifterna "från invigningen af Uppsala K.F.U.M:s nybyggnad" - 1911, "Riddarpojkar - uppsala-scouternas 10-årsskrift" - 1920,  "Uppsala Riddarpojkar 1910-1960" - 1960 .
Ac och Kc Harald Linder´s  mfl foton och texthandlingar 1939-1959.
Alla Vu- och Scoutläger, Gilwelläger etc är inte förtecknade. Likaså finns otaliga samlingar, övningar, tävlingar, hajker och fjällfärder mm inte med här.

Låt oss alla  bygga ut och dokumentera händelser då och nu - göra URPscout weblänkar till en kedja !
VG sänd
adressen till din web-URP-sida , att länka till denna sida !
En gång Scout - Alltid Scout !

Med scouthälsning, Carl-Eric Nohldén - Nollan cern bomärke
Retur föregående sida
nova 2002-09-25, reviderad 2002-11-12, 2004-02-17, 2010-06-12 , 06-23 / cern